Hanner Tymor Chwefror

Helo bawb … Wel, dyma ni wedi cyrraedd hanner tymor Chwefror o’r diwedd! Rwy’n gwybod bod pawb wedi blino erbyn hyn, yn ddisgyblion, rhieni a ninnau fel staff. Diolch i chi am eich cefnogaeth ers y flwyddyn newydd – mae’r hanner tymor yma wedi teimlo fel chwe wythnos hir. Diolch am eich cefnogaeth i’r ysgolParhau i ddarllen “Hanner Tymor Chwefror”

Last Blog of the Year?!

Hello Everyone Here we go again with yet another blog! There have been more developments since last night … Positive Cases We heard last night and this morning of three new positive cases of COVID-19 among the school’s pupils. These are results of tests taken at the end of last week and are part ofParhau i ddarllen “Last Blog of the Year?!”

Blog Ola’r Flwyddyn?!

Annwyl Bawb Dyma ni unwaith eto heddiw yn ysgrifennu atoch! Mae mwy o ddatblygiadau ers blog neithiwr … Achosion Positif Clywsom neithiwr a bore heddiw am dri achos positif newydd o COVID-19 ymhlith disgyblion yr ysgol. Mae’r rhain yn ganlyniadau i brofion o ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ac yn rhan o’r backlog a adroddwyd amdanoParhau i ddarllen “Blog Ola’r Flwyddyn?!”

14 Rhagfyr 2020 // December 14 2020

Blog dwyieithog // Bilingual Blog (English follows Welsh) Annwyl Bawb Dyma ni, unwaith eto yr wythnos hon gyda’r diweddaraf o Fro Edern!  Achosion Positif Cawsom wybod bore heddiw fod dau achos positif o COVID-19 ym mlwyddyn 9. Rydym eisoes wedi gofyn i ddisgyblion blwyddyn 9 hunan ynysu tra rydym yn gwneud ymholiadau i gysylltiadau’r ddauParhau i ddarllen “14 Rhagfyr 2020 // December 14 2020”

Chromebooks Blwyddyn 7

Blog dwyieithog // Bilingual Blog (English follows Welsh) Annwyl Bawb Dyma ni, unwaith eto gyda’r diweddaraf o Fro Edern!  Dim ond newyddion da y tro hwn – rydyn ni wedi cael addewid gan y sir y bydd Chromebooks blwyddyn 7 yn cyrraedd fore Llun, ac rydym wedi rhoi camau yn eu lle i ddosbarthu’r ChromebooksParhau i ddarllen “Chromebooks Blwyddyn 7”