Achosion COVID-19 Cases

***Bilingual blog – please scroll down for English*** Helo Bawb Gobeithio eich bod yn iawn ac yn cadw’n ddiogel. Diweddariad cyflym i chi o Fro Edern. Achosion Positif Gallwn gadarnhau ar ôl wythnos gyntaf y tymor fod 24 o ddisgyblion, un athro ac un cynorthwy-ydd ym Mro Edern wedi profi’n bositif dros yr wythnos diwethaf,Parhau i ddarllen “Achosion COVID-19 Cases”

10 Gorffennaf 2021

Helo Bawb Sut mae? Gobeithio bo pawb yn iawn. Am wythnos brysur arall! Diolch byth mai ond un wythnos o’r flwyddyn ysgol hon sydd i fynd. Teg dweud bod pawb wedi cael llond bol erbyn hyn! Dyma’r diweddaraf o Fro Edern …  Achosion Positif Fel y gwyddoch, mae’n siwr, rydyn ni wedi gorfod anfon sawlParhau i ddarllen “10 Gorffennaf 2021”

1 Gorffennaf // 1 July 2021

BILINGUAL BLOG – English below Annwyl Bawb Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dyma’r diweddaraf o Fro Edern. Roedden ni wedi gobeithio goroesi tan ddiwedd y tymor heb fawr o gyffro, ond yn anffodus ni fydd hynny’n bosibl. Daeth y 2m stick of doom allan heddiw am y tro cyntaf ers sbel. Fel yParhau i ddarllen “1 Gorffennaf // 1 July 2021”