10 Gorffennaf 2021

Helo Bawb Sut mae? Gobeithio bo pawb yn iawn. Am wythnos brysur arall! Diolch byth mai ond un wythnos o’r flwyddyn ysgol hon sydd i fynd. Teg dweud bod pawb wedi cael llond bol erbyn hyn! Dyma’r diweddaraf o Fro Edern …  Achosion Positif Fel y gwyddoch, mae’n siwr, rydyn ni wedi gorfod anfon sawlParhau i ddarllen “10 Gorffennaf 2021”

1 Gorffennaf // 1 July 2021

BILINGUAL BLOG – English below Annwyl Bawb Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Dyma’r diweddaraf o Fro Edern. Roedden ni wedi gobeithio goroesi tan ddiwedd y tymor heb fawr o gyffro, ond yn anffodus ni fydd hynny’n bosibl. Daeth y 2m stick of doom allan heddiw am y tro cyntaf ers sbel. Fel yParhau i ddarllen “1 Gorffennaf // 1 July 2021”