Asesiadau // Assessments

BILINGUAL BLOG – ENGLISH BELOW Helo Bawb Diolch yn fawr am fynychu’r cyfarfod i rieni a disgyblion blwyddyn 11, 12 a 13 neithiwr. Roedd yn braf gweld bod cynifer ohonoch ar-lein yn cefnogi addysg eich plentyn. Fel y clywsoch, mae’n gyfnod anodd a chymhleth i ni gyd. Dyma’r diweddaraf i chi yn sgil ein cyfarfod … Parhau i ddarllen Asesiadau // Assessments