Profion Llif Unffordd

Annwyl Bawb Gobeithio eich bod yn iawn ac i’ch plentyn fwynhau’r diwrnod di-sgrîn ddydd Gwener. Rwy’n clywed fod llawer o ddisgyblion bellach wedi gwneud cynnydd da ar eu Pererindod Dewi Sant. Daliwch ati! Mae wedi bod mor braf cael blwyddyn 11 nôl yn yr ysgol heddiw ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld blwyddyn 13 … Parhau i ddarllen Profion Llif Unffordd