Opsiynau Bl 9 Options

Helo Bawb

Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld disgyblion blwyddyn 9 a’u rhieni yn ein noson opsiynau nos Iau yma 4 Mawrth. Mae’r cyfarfod Cymraeg am 5pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY4NzVmNTItZDhiNS00NzA3LWI0MWUtNDMwMTU2OTI0YzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%22d0fac3c3-5856-4706-8e21-21b54010f3d6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

We are looking forward to seeing year 9 pupils and parents in our options’ evening this Thursday evening 4 March. The meeting in English is at 6pm:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY4NmFlYmItMjM5Mi00YTA4LWE4MDAtYzUyYTg4ZmU3NGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%22d0fac3c3-5856-4706-8e21-21b54010f3d6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pob hwyl tan nos Iau / See you on Thursday evening

Alan Williams
Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: