Blog Ola’r Flwyddyn?!

Annwyl Bawb

Dyma ni unwaith eto heddiw yn ysgrifennu atoch!

Mae mwy o ddatblygiadau ers blog neithiwr …

Achosion Positif

Clywsom neithiwr a bore heddiw am dri achos positif newydd o COVID-19 ymhlith disgyblion yr ysgol. Mae’r rhain yn ganlyniadau i brofion o ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ac yn rhan o’r backlog a adroddwyd amdano ar y newyddion. Dyma i chi esboniad o’r sefylla gyda’r tri achos:

Disgybl 1

Clywsom neithiwr fod achos positif newydd o COVID-19 ymhlith disgybl ym mlwyddyn 11. Rydyn ni wedi adnabod disgyblion sydd wedi bod yn yr un gwersi â’r disgybl, yn cofrestru ac yn cymysgu amser cinio ac egwyl ddydd Iau a dydd Gwener diwethaf. Er mwyn gwneud hyn, rydyn ni wedi astudio cynllun eistedd pob ystafell berthnasol ac wedi mesur y pwyntiau angenrheidiol yn y dosbarthiadau er mwyn gweld pwy oedd o fewn y 2m o radiws er mwyn gorfod hunanynysu. Rydyn ni wedi treulio oriau heddiw’n mesur er mwyn adnabod yr unigolion sydd yn gorfod hunan ynysu. Mae pawb o flwyddyn 11 sydd angen hunan ynysu wedi cael clywed drwy neges destun Teachers2Parents i rieni bore heddiw. Os nad ydych wedi derbyn neges, yna nid yw eich plentyn angen hunan ynysu. 

Disgybl 2

Clywsom heddiw fod achos positif newydd o COVID-19 ymhlith disgybl arall ym mlwyddyn 11. Cafodd hi ei phrofi yn sgil y ffaith fod symtomau ganddi ar ôl i aelod arall o’r teulu brofi’n bositif. Roedd y disgybl eisoes yn hunanynysu oherwydd hyn. Golyga hyn nad oedd hi wedi bod yn yr ysgol ers amser, ac felly nid oes angen i unrhyw un arall yn yr ysgol hunanynysu. 

Disgybl 3

Clywsom heddiw hefyd fod achos positif o COVID-19 ymhlith un disgybl ym mlwyddyn 10. Cafodd hi hefyd ei phrofi yn sgil y ffaith fod symtomau ganddi ar ôl i aelod arall o’r teulu brofi’n bositif. Roedd y disgybl eisoes yn hunanynysu oherwydd hyn. Golyga hyn nad oedd hi wedi bod yn yr ysgol ers amser, ac felly nid oes angen i unrhyw un arall yn yr ysgol hunanynysu. 

Mae’r holl awdurdodau’n gytûn yn achos disgybl 2 a 3 nad oes angen i unrhyw un arall hunanynysu. Unwaith eto, rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern. 

Cofiwch fod yn wyliadwrus o’r symtomau, ac os oes unrhyw un yn y cartref yn dangos symtomau, cofiwch fod angen i bawb yn eich tŷ hunanynysu nes bod prawf negyddol neu gyngor meddygol wedi’i dderbyn.

Cyhoeddiad am Arholiadau ac Asesiadau

Efallai eich bod wedi clywed cyhoeddiadau yn ystod yr wythnos am y diweddaraf gyda’r asesiadau arfaethedig. 

Dyma’r datganiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf i chi:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-wybodaeth-ddiweddaraf-am-gymwysterau-cyffredinol-yn-2021

Gweithwyr Allweddol

Cofiwch wneud cais os ydych am i’ch plentyn fynychu Bro Edern rhwng 6-8 Ionawr. Mae’r holl fanylion am bwy sy’n medru gwneud cais yn ein blog ddoe. 

Gwnewch gais am le drwy ddilyn y linc yma:

https://forms.gle/3jDBKi13CEik3po2A

Cyngerdd Nadolig

Cofiwch fod eitem ychwanegol yn ymddangos fel rhan o’n Cyngerdd Nadolig o ddydd i ddydd:

Playlists Nadolig Bro Edern

Os hoffech glywed mwy o gerddoriaeth y Nadolig, cofiwch fod gennym ddwy restr chwarae, er mwyn dod â naws y Nadolig i’ch cartref, drwy gyfrwng y Gymraeg:

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/1OPjHJxVOKci6wDq480frH

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmsN529FmVUxtpY4n5iC3aAYgtLH6FzZw

Nadolig Llawen oddi wrth y Staff

Erbyn hyn mae perfformiad Nadolig y staff wedi ymddangos ar YouTube. Mae’n destament i ddyfalbarhad staff Bro Edern fod ganddynt yr egni i wneud hyn ar ddiwedd tymor mor hir. Doedd dim dewis gen i – mae Miss Land wedi bod ar fy ôl i ers wythnosau i gyd-ganu gyda Bryn Terfel, ac hyd yn oed wedi cysylltu gyda’r dyn ei hun, fel y gwelwch yn y fideo. A dyma chi rieni’n gallu gweld fy “2m Stick of Doom” fel mae’n cael ei alw – dyma’r ffon sy’n cael ei defnyddio er mwyn mesur a gweithio allan pa ddisgyblion sydd angen hunanynysu.

Mwynhewch!

Pob hwyl dros yr ŵyl

Iwan Pritchard
Pennaeth

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: