Raffl Nadolig / Christmas Raffle

Yn unol â’r addewid, mae’r Cyfeillion a Mr Pritchard wedi tynnu’r raffl Nadolig heno. Isod fe welwch restr o’r enillwyr. Llongyfarchiadau mawr i bawb! Diolch i bawb sydd wedi rhoi gwobrau – diolch i chi am eich haelioni. Er mwyn hawlio eich gwobr, dewch i’r dderbynfa yn yr ysgol, a dywedwch beth yw eich gwobr, rhif eich gwobr, eich enw ac enw eich plentyn. Os ydych chi fel teulu cyfan yn hunanynysu ar hyn o bryd, gallwch naill ai anfon nodyn / tecst gyda ffrindiau teuluol i chi, neu gallwch gysylltu gyda phennaeth blwyddyn eich disgybl er mwyn i ni ddod i ddatrysiad cyn y Nadolig. Bydd angen Deliveroo Bro Edern, o bosibl!

As promised, the Cyfeillion and Mr Pritchard have drawn the Christmas raffle this evening. Below you can see a list of winners. Congratulations to everyone! Thanks to everyone who has donated prizes – thanks very much for your generosity. In order to claim your prize, please come to the school reception, stating your prize number, your prize and your name, plus the name of your child. If you are self isolating as a family at the moment, you can send a message / text message with a family friend to collect your prize, or you could contact your child’s head of year in order for us to get the prize to you before Christmas. Maybe we will need to arrange a Bro Edern Deliveroo! 

1 Hamper Waitrose – teulu Dewi Jones

2 Prosecco – teulu Megan Harries

3 Wisgi / Whisky – teulu Carys Williams

4 Bisgedi / Biscuits – teulu Tegid Harper

5 Lark Design Make – teulu Elen Thomas

6 Gwin gwyn / White wine – teulu Daniel Logan

7 Cit Bara Brith Kit – teulu Ellie Mullins

8 Cit Pice ar y Maen / Welsh Cake Kit – teulu Esme Griffiths

9 Taleb Brød Gift Voucher – teulu Anna Johns

10 Gwin coch / Red wine – teulu Rhys Bowen

11 Prosecco – teulu Ruth Franks

12 Cannwyll Gweni Candle – teulu Ella Barnett

13 Taleb Chameleon Hair & Beauty Voucher – teulu Morgan Williams bl 8

14 Bisgedi / Biscuits – teulu James Compton

15 Panettone – Mrs Awen Thomas

16 Botanica Spa Kit – teulu Alffi Jones

17 Penylan Preserves – teulu Harry Wilcox

18 Weekend Spa Bag – teulu Betsan Symons

19 Robot – teulu Charlie Clements

20 Hamper – teulu Gethin Budd

21 Set Llopannau / Slipper Set – teulu Morgan Williams bl 8

22 Bocs Cwrw / Box of Beer – teulu Noah Hall-James

23 Taleb Chameleon Hair & Beauty Voucher – teulu Isaac Ohene-Adjei

24 Taleb Ripple Gift Voucher – teulu Taylor Williams

25 Gwydriad Potel o Win / Wine Bottle Glass – teulu Maggie Radford

26 Wisgi / Whisky – teulu Jennifer Ash

27 Mwg coffi Friends / Friends coffee mug – teulu Morgan Williams bl 8

28 Champagne Tattinger – teulu Carys Williams

29 Pimms – teulu Evie Taylor

30 Prosecco – teulu Kinsey Morris

31 Taleb Cant a Mil Voucher – teulu Glesni Beasley

32 Potel o Freixenet rosé – teulu Menna Webb

33 Gwin gwyn / White wine – teulu David Stratford

34 Breichled a dihentydd dwylo / Bracelet and hand gel – teulu Rebeca Morris

35 Breichled a dihentydd dwylo / Bracelet and hand gel – teulu Cynan Williams

36 Breichled a dihentydd dwylo / Bracelet and hand gel – teulu Mari Velios

37 Nwyddau Neal’s Yard Products – teulu Elin Case

38 Cannwyll Soul Reviver Candle – teulu Oli Roberts

39 Calendr a Nwyddau Oh! Susannah Calendar and Gifts – Iwan Meredith

Mae’r canlynol hefyd wedi ennill potel diheintydd dwylo, gyda logo’r ysgol arni. 

The following have also won a hand sanitiser bottle with the school logo, courtesy of Mrs Fenton and @missgeviousprints

Oscar Harradine

Alys Kolvin

Dewi Stonehouse

Elin Davies

Alffi Jones

Chloe Radford

Jack Hendry

Carys Williams

Jonah Twomey

Iwan Fenton!

Tegid Harper

Eve Wynne-Owen

Katie Howard

Noah Hall-James

Cai Phillips

Haydn Meredith

Iwan Meredith

Evie Taylor

Logan Greedy

Lily Isaac

Rebeca Morris

Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert

Eitem nesaf / Next item …

PREMIÈRE HENO / TONIGHT 8PM #joio

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: