Canslo Arholiadau

Annwyl Bawb

Cyfarchion o Fro Edern unwaith eto – a blog byr i chi heddiw gyda diweddariad yn sgil cyhoeddiad Kirsty Williams ddoe. Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae hi wedi penderfynu y bydd arholiadau’r haf yn cael eu canslo. Mae’n siwr y bydd hyn yn rhyddhad i lawer o ddisgyblion ac i chi fel rhieni. Fodd bynnag, mae llawer o faterion pwysig i’w penderfynu ynghudd y tu ôl i’r cyhoeddiad, a rhaid i ni flaenoriaethu cynnydd academaidd a lles disgyblion Bro Edern wrth i ni wneud y penderfyniadau hynny.

Oherwydd hyn, rydyn ni wedi penderfynu gohirio ffugbrofion blwyddyn 11 a oedd i fod i gael eu cynnal cyn y Nadolig. Byddwn yn ailedrych ar yr anghenion o ran ffugbrofion bl 11, 12 a 13 unwaith i ni gael syniad cliriach o’r disgwyliadau am weddill y flwyddyn.

Heddiw, mae gennym lawer mwy o gwestiynau nag sydd o atebion am anghenion holl gyrsiau ein disgyblion rhwng nawr a diwedd y flwyddyn. Rydyn ni, felly, wedi penderfynu disodli noson rieni blwyddyn 11 sydd nos Iau nesaf 19 Tachwedd, oherwydd ar hyn o bryd, mae hi’n amhosibl i’r athrawon ddweud wrthych chi fel rhieni beth yw’r holl flaenoriaethau yn y gwahanol agweddau o waith eich plentyn.

Yn lle noson rieni blwyddyn 11, rydyn ni wedi penderfynu cynnal cyfarfod ar-lein gyda diweddariad am yr arholiadau, ar gyfer rhieni disgyblion blwyddyn 10, 11, 12 a 13. Byddwn yn cynnal noson rieni pan fydd anghenion yr holl wahanol bynciau yn gliriach i ni, fel bod yr wybodaeth gan staff yn berthnasol ac yn gyfredol.

Bydd y cyfarfodydd nos Iau nesaf ar-lein, gyda dewis o amseroedd i chi fel teuluoedd.

Cyfarfod yn Saesneg am 5:30pm – dyma’r linc:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA4MzNkYzYtZDE4Mi00Y2JjLTkxOWYtOThmYTcxOTRiOGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Cyfarfod yn y Gymraeg am 6:00 – dyma’r linc:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0MGUzNDktZDg4YS00NWViLTk0NGEtZjc5ZmJlYWY0OGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Cyfarfod yn Saesneg am 6:30 – dyma’r linc:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM5MGJiY2YtNjIyNi00MjAzLTg2OTMtZGM1NWNlOGZjZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2295c7aaaf-4b91-444f-8fe0-cdb13941754c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Bydd cyfle i chi ddeall y diweddaraf o safbwynt yr ysgol a bydd cyfle i chi holi cwestiynau ar-lein drwy eu teipio ar y sgrîn.

Chromebooks Blwyddyn 8

Rydyn ni’n disgwyl Chromebooks blwyddyn 8 fore dydd Gwener yma, o’r diwedd! Mae’r delivery wedi cael ei schedulio gan y sir! Er mwyn i’ch plentyn fynd â’r Chromebook adref o’r ysgol nos Wener, mae angen y canlynol yn eu lle:

 • Cytundeb Defnydd Derbyniol wedi llenwi: https://forms.gle/jZahaa4VGnVtMcU38
 • Taliad yswiriant o leiaf £10 ar ParentPay erbyn nos Iau (yfory)
 • Bydd angen dod â bag / bag plastig i’r ysgol ddydd Gwener, er mwyn dal bocs y Chromebook ar y ffordd adref o’r ysgol, heb iddo fod yn weladwy i eraill. Ddydd Llun bydd disgyblion yn gallu dychwelyd i’r ysgol gyda’u Chromebook yn eu bag, heb y bocs.

Diolch yn fawr i’r nifer fawr ohonoch sydd wedi cwblhau popeth eisoes.
Os oes unrhyw broblem, plîs cysylltwch gyda Phennaeth Blwyddyn 8, Mr Kerry Lerwill: KLerwill@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru gyda’r datblygiadau o Fro Edern. Yn y cyfamser, rydyn ni’n edrych ymlaen at weld rhieni bl 10,11,12 a 13 yn ein cyfarfodydd yr wythnos nesaf.

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

One thought on “Canslo Arholiadau

 1. Diolch yn fawr iawn am hyn.

  Lowri Mifsud

  02920 798333

  Plantos Nursery

  Excellent ratings from Care Inspectorate Wales Top NDNA Platinum award

  >

  Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: