25 Hydref / 25 October 2020

Bilingual blog – ENGLISH BELOW

Helo Bawb

Gair cyflym gyda’r diweddaraf o Fro Edern a hithau’n ddydd Sul cyntaf yr hanner tymor.

Clywsom neithiwr fod achos positif o COVID-19 ymhlith un disgybl ym mlwyddyn 11. Cafodd y teulu wybod y canlyniad neithiwr ac fe roddwyd gwybod i’r ysgol yn syth. Fel gyda’r achosion blaenorol, rydyn ni’n diolch i’r teulu am eu cydweithrediad parod gyda’r ysgol a’r awdurdodau. Rydyn ni’n dilyn canllawiau Tracio ac Olrhain yn ofalus ac yn cydweithredu gyda’r sir a’r gwybodusion yn Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn amddiffyn holl deulu Bro Edern.

Dyma’r sefyllfa y tro hwn:

Nid yw’r disgybl positif wedi bod yn yr ysgol ers dydd Mercher 14 Hydref, am fod symtomau yn y teulu yr adeg honno. Nid oedd y disgybl yn dangos unrhyw symtomau pan oedd yn yr ysgol ddiwethaf, ac felly’r newyddion da yw nad oes angen i unrhyw un arall hunanynysu dros hanner tymor.

Byddwn yn cysylltu eto ganol wythnos gyda mwy o fanylion am wersi blwyddyn 9-13 ar ôl hanner tymor, ac unrhyw ddiweddariad pellach.

Joiwch eich dydd Sul gydag ychydig o gerddoriaeth Yr Hydref @BroEdern: https://open.spotify.com/playlist/5VOWJCKkOGzbzComtHMHVJ

Pob dymuniad da

Iwan Pritchard
Pennaeth

*******************************************

Dear All

A quick message with the latest from Bro Edern on the first Sunday of half term.

We were notified last night that one pupil in year 11 has tested positive for COVID-19. The result was released to the family and the school was informed immediately. As with the previous cases, we thank the family for their willingness to help the school and the authorities. We have followed the Track and Trace guidelines carefully and have worked with the county and the experts at Public Health Wales to protect the whole Bro Edern family.

The situation this week:

The positive pupil has not been in school since Wednesday 14 October, due to symptoms in the family at that point. The pupil was not showing any symptoms when he was last in school, therefore no-one else from Bro Edern needs to self isolate over half term.

We will contact you again mid week with more details of years 9-13’s lessons after half term, and any further developments.

Enjoy your Sunday with our Autumn @BroEdern playlist:
https://open.spotify.com/playlist/5VOWJCKkOGzbzComtHMHVJ

Best wishes

Iwan Pritchard
Headteacher

Cyhoeddwyd gan Ceri Anwen James

Athrawes Ieithoedd Modern sy'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: